PLANNER – Zdokonalené plánovanie spotreby elektrickej energie

Vytváranie jedinečných riešení, ktoré zákazníkom prinášajú zjednodušenie práce a zvýšený prehľad, je úloha na nás.
Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s plánovaním spotreby elektrickej energie pre subjekty zúčtovania, naša spoločnosť vyvinula jedinečnú aplikáciu, ktorá vylepšuje plánovanie spotreby o identifikáciu chýbajúcich či nesprávne zadaných údajov. Podkladom pre plánovanie sú merané údaje (pre OOM typu A a B) a plány spotreby DS (pre OOM typu C a D) z centrálneho dátového skladu ISOM, ktoré je možné združovať do skupín spotrieb podobného charakteru. Manipulácia so skupinami Vám umožní efektívnejšie reagovanie na zmeny spotreby, počasia či neočakávaných situácií.

Výhody:

  • Automatické sťahovanie meraných spotrieb z ISOM
  • Presnejšie a prehľadné plánovanie
  • Znižovanie nákladov na odchýlku a nákup komodity
  • Jednoduchá manipulácia
  • Identifikácia chýbajúcich údajov s možnosťou rýchlej náhrady
  • Zobrazovanie po skupinách odberných miest aj ako sumárny plán
  • Podpora spracovanie plánov z externých zdrojov