2015-10-21

Naša rešenja

SmartEn pruža rešenja sa usmerenjem na ove četiri grane i na njihovu podršku :

 

  • Energetske usluge
  • Razvoj aplikacija
  • Konsultantske usluge
  • IT usluge