2015-10-21

Energetske usluge

Za korisnike koji imaju mogućnost da utiču na proizvodnju ili potrošnju obezbedjujemo kontinuirano 24/7 (dvadesetčetiri sata / sedam dana u nedelji) usluge optimalizacije automatskog upravljanja, planiranja i nabavke električne energije sa ciljem smanjenja troškova sa odstupanjem u bilansnoj oblasti.
Svesni smo da je finansiska realizacija takvih projekata veoma često sa velikim zahtevima, zato nudimo našim korisnicima mogućnost realizacije formom tekučeg otplaćivanja od postignutog profita.
Sastavni deo usluge je i vizualizacija energetskog sistema preduzeća u obliku SCADA rešenja sa mogućnošću podešavanja parametara koji utiču na tok regulacije. Ova vizualizacija je takođe dostupna za tablete i mobilne telefone , čim obezbeđujemo visoku informisanost i dostupnost za naše korisnike, bez obzira da li su na poslu ili provode svoje slobodno vreme .
Našim korisnicima nudimo i mogućnost upozoravanja na željena stanja energetskog sistema putem e-pošte ili SMS poruka, čim ih oslobadjamo od večnog sedenja ispred kompjuterskih ekrana.