2015-10-21

Konsultantske usluge

Za učesnike na tržištu električne energije i gasa nudimo analize, stručne savete i izradu studija usmerenih na:

  • pravila i procese liberalizovanog tržišta električne energije i gasa sa uticajem na unutrašnje procese društva i njihovu optimalizaciju
  • ocenjivanje aktualnog stanja energetike firme u zavisnosti od usmerenja društva
  • planiranje potrošnje i proizvodnje energije
  • ekonomiju rada i energetsku strategiju društva
  • preporučivanje primene energetskih i energetsko-poslovnih softverskih rešenja
  • konfiguraciju i konsultaciju energetskih i energetsko-poslovnih softverskih rešenja
  • dizajn procesa poslovne i energetske strategije i njihovu implementaciju kod  softverskih rešenja