2015-10-21

Podrška

Trudimo se pružiti ruku pomoći korisnicima što je pre moguće nakon prijave incidenta. Upravo gradimo centralni portal za evidenciju i upravljanje sa problemima, incidentima, promenama i konfiguracijama. Portal obezbedjuje pregledno zadavanje i evidenciju svih unosa. Tako će biti obezbedjeno da svi zahtevi imaju svog istražitelja. Beleške o incidentima i problemima bit će moguće unazad pretraživati.