2015-10-21

Razvoj aplikacija

Svako ima neke potrebe a nama je drago možemo da pomognemo. Stvaranje jedinstvenih rešenja, koja korisnicima donose pojednostavljen rad i povećavaju pregledost, je uloga za nas.
Iskusni tim specijalista izradjuje aplikacije koristeći razne tehnologije (Reliance 4, D2000, Ruby on Rails, …) u  zavisnosti od zahteva korisnika a s ciljom postizanja što najvišeg komfora.
Kod naših rešenja nismo striktno usmereni na korišćenje jedne razvojne platforme. Istovremeno korišćenje više platformi omogućava veliku fleksibilnost kod dizajniranja rešenja, potrebnih ne samo u energetskoj industriji.
Za komercijalne sisteme koristimo osvedočene razvojne platforme: MS Visual Studio .net a Enterprise Architect. Koristimo proverene postupke razvoja, sa jasnim razgraničenjem uloga, sa jednakim akcentom na sve komponente razvoja softvera, koje prenosimo dokumentirane na UML jeziku. Kao rezultat toga, garantujemo pouzdana, stabilana i funkcionalna rešenja, sa potencijalom za dalji razvoj.
U oblasti razvoja softvera nudimo:

  • Podršku u poslovanju sa energijama i CRM rešenja
  • Automatsko prikupljanje i obrada podataka
  • Automatizaciju narudžbi, izveštavanja i ocenivanje informacija
  • Web aplikacije i integracija IT u ambijentu preduzeća