2015-10-21

Vizija

Trudimo se u pružanju kvalitetnih usluga kao i na razvoju proizvoda. Korišćenjem najnovijih tehnologija osiguravamo visoku dostupnost i efektivnost rešenja. Zadovoljstvo naših korisnika često izrasta u partnersku saradnju i u drugim sektorima, gdje im pomažemo, bilo u razvoju softvera, preporukama ili studijama kako prevazići složene/teške situacije te u poboljšavanju njihove pozicije na energetskom tržištu. Jednim od razloga uspeha našeg društva su i zadovoljni personal, koji sa spremnošću pruža svoja stručna znanja i permanentno se usavršava u oblastima koja su neophodna za naše korisnike. Održavanje kreativnog ambijenta i partnersku saradnju smatramo za važno merilo i glavni cilj ka uspehu.